Info

Lars og Pål

En podcast om nysgjerrighet
RSS Feed
Lars og Pål
2021
April
March
February


2020
December
November
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
April
March
February
January


2018
December
November
September
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
February
January


2016
December
November
September
June
May
April
March


2015
December
November
October
August


All Episodes
Archives
Now displaying: 2021
Apr 1, 2021

I denne episoden drøfter vi diverse aspekter ved dagens skoledebatt, fra forskjellige syn på hvordan barn og unge lærer om demokrati i skolen, til den nye fullføringsreformen, til skolemat. Episoden er mest av alt et forsøk på å lufte forskjellige spørsmål og perspektiver, og vi håper at den kanskje kan få deg til å tenke på nye aspekter ved disse tema, uten at du nødvendigvis er enig med alt vi sier her.

Send oss gjerne en epost med dine tanker rundt disse tingene, og fortell oss eventuelt hvor du mener vi tar feil eller argumenterer slurvete, noe som helt sikkert skjer.

For de som ikke helt plukker opp hva referansen til North Star er for noe, her er en lenke til et tidligere intervju på podkasten med Kenneth Danford om denne skolen:

https://larsogpaal.libsyn.com/episode-72-kenneth-danford-on-north-star-and-alternatives-to-school

Og her er to innlegg som Lars har skrevet om tema:

https://larssandaker.blogspot.com/2019/10/north-star-et-alternativ-til-skolen.html

https://larssandaker.blogspot.com/2020/02/hva-om-ungdom-ikke-matte-ga-pa-skole.html

Her er en lenke til artikkelen om skolemat som Pål snakker om, Vik et al. (2019) «Free school meals as an approach to reduce health inequalities among 10–12- year-old Norwegian children»: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6632183/

For mer om tema som sult, fasting og slike rare greier, hør på ep. 18 om fasting og ep.48 om sultfølelsen for mer detaljerte omtaler av disse tingene. 

 

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info. Ekstra musikk er laget av Lars. 

---------------------------- 

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss. 

Både Lars og Pål skriver nå på hver sin blogg, med litt varierende regelmessighet. Du finner dem på disse nettsidene:

https://paljabekk.com/

https://larssandaker.blogspot.com/

Alt godt, hilsen Lars og Pål

Mar 22, 2021

I denne episoden snakker Lars med Kim Gunnar Helsvig om pedagogisk og utdanningspolitisk historie. Kim er historiker ved OsloMet og har skrevet flere bøker om disse tema, senest Reform og rutine, om Kunnskapsdepartementets historie, fra 2017. Vi drøfter hvilke ideer og grupper som har stått sentralt i disse debattene de siste sytti årene, rundt tema som vitenskapeliggjøring av pedagogisk forskning, positivismestrid og ulike politiske prioriteringer, samt innflytelsen fra samfunnsøkonomi, OECD og internasjonale tester. 

Forhåpentligvis blir det raskt tydelig hvor mangfoldige ideene og posisjonene i disse debattene var og fortsatt er. Det er mange interne stridigheter og motsigelser, og ikke få uventede allianser, noe som lett glemmes når vi snakker om norsk skolehistorie. Hva var for eksempel forholdet mellom den tidlige forskningen ved pedagogisk forskningsinstitutt, under ledelse av Johs. Sandven, og Arbeiderpartiets skolepolitikk i etterkrigstiden? Hvordan endte den alternative sosialpedagogiske retningen med å bli den dominerende innflytelsen på et par generasjoner med lærere? Og hvorfor ble yrkesfagene taperen i mye av de siste tiårs skolepolitikk?

Vi håper at denne episoden vil gi deg noen innsikter i disse og endel flere aspekter av nyere norsk skolehistorie.

Bøker det refereres til: 

  • Andersson, Jenny, (2010), The Library and the Workshop: Social Democracy and Capitalism in the Knowledge Age, Stanford University Press
  • Helsvig, Kim Gunnar, (2005), Pedagogikkens grenser. Kampen om norsk pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt 1938 - 1980, Abstrakt forlag
  • Helsvig, Kim Gunnar, (2008), "Positivismestriden og studentopprøret i norsk pedagogikk", i Rosén Rasmussen, Lisa (Red.), Uddannelseshistorie 2008: Ånden fra '68 - kilder, opgør og håb, s. 143-156 
  • Helsvig, Kim Gunnar, (2017), Reform og rutine. Kunnskapsdepartementets historie 1945-2017, Pax forlag
  • Pedersen, Ove Kai, (2011), Konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag

 

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info. Ekstra musikk er laget av Lars. 

---------------------------- 

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss. 

Både Lars og Pål skriver nå på hver sin blogg, med litt varierende regelmessighet. Du finner dem på disse nettsidene:

https://paljabekk.com/

https://larssandaker.blogspot.com/

Alt godt, hilsen Lars og Pål

Feb 6, 2021

I denne episoden snakker vi om hvordan vi diskuterer vitenskap og forskning, og forskere som uttaler seg i offentligheten, og relaterte tema. Det må selvsagt være mulig, lov og oppfordret til å kritisere vitenskap, men det betyr ikke at all vitenskapskritikk er god. Så når folk sier at forskning er farget av politiske hensyn, økonomiske interesser, eller kanskje til og med av rasistisk tankegods, hvordan skal man forholde seg til slike anklager? Det er selvsagt noe i endel slike kritikker, men det er ikke dermed gitt hva vi bør gjøre av forandringer. 

Er det noe problematisk med den vitenskapelige metoden, og kan man egentlig snakke om en vitenskapelig metode? Dette er bare noen av spørsmålene vi kommer innom i denne samtalen. 

Referanser til tidligere episoder av Lars og Pål, og blogginnlegg:

Barnehageforskning, ep.32

https://larsogpaal.libsyn.com/episode-32-barnehageforskning-vitenskap-og-strmenn

Rettferdighet, ep.77

https://larsogpaal.libsyn.com/episode-77-om-rettferdighet-eller-begrepenes-grep-om-begredelighetene-og-litt-om-basketdmming

Blogginnlegg om relaterte tema: 

https://larssandaker.blogspot.com/2020/12/et-liv-pa-nett-uten-sosiale-media.html

https://larssandaker.blogspot.com/2020/08/om-mer-blir-mindre-og-i-alle-fall-ikke.html

https://larssandaker.blogspot.com/2020/05/goddag-skoleforskning-kseskaft.html

https://larssandaker.blogspot.com/2020/05/atoms-with-curiosity-om-richard-feynman.html

 

Omtalt litteratur: 

Judith Butler - Gender Trouble

David Deutsch - The Beginning of Infinity

Paul Feyerabend - Against Method

Thomas Kuhn - The Structure of Scientific Revolution

Tim Lewens - The Meaning of Science

Peter Medawar - The art of the soluble

Karl Popper - The Logic of Scientific Discovery

Michael Strevens - The Knowledge Machine

 

Debatten i Morgenbladet:

Tore Wig, 28.aug

https://morgenbladet.no/ideer/2020/08/tankegodset-fra-kritisk-teori-er-sosialfilosofiske-blindveier-skriver-tore-wig

Anders Breilid, 4.sept

https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/kunnskap-genereres-ikke-i-et-vakuum

Tore Wig, 11.sept

https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/et-utdatert-syn-pa-samfunnsforskning

Anders Breilid, 18.sept

https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/om-hybris-i-samfunnsvitenskapen

Clement Askheim, 21.sept

https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/det-positivistiske-vitenskapssynet-er-mangelfullt?fbclid=IwAR1UMfgeffRL0tMCFgH5C3cWd2IwToEo58VhBT3kxjMlLCNngQaVORgJ2Do

Tore Wig, 1.okt

https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/positivismekritikk-med-loskrutt?fbclid=IwAR04IwfMqVHuZ8kyNlSHr_wU-zIaW0A1oDO0ikFi0Rvew0PrhdltywhIDLE

Johan A. Trovig, 8.nov 

https://morgenbladet.no/ideer/2020/11/et-slags-forsvar-kritisk-teori

Tore Wig, 10.des

https://morgenbladet.no/ideer/2020/12/er-samfunnsforskningen-autonom

 

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info. Ekstra musikk er laget av Lars. 

---------------------------- 

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss. 

Både Lars og Pål skriver nå på hver sin blogg, med litt varierende regelmessighet. Du finner dem på disse nettsidene:

https://paljabekk.com/

https://larssandaker.blogspot.com/

Alt godt, hilsen Lars og Pål

1