Info

Lars og Pål

En podcast om nysgjerrighet
RSS Feed
Lars og Pål
2024
June
May
April
March
February
January


2023
December
November
October
September
August
July
May
April
March
February
January


2022
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2021
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February


2020
December
November
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
April
March
February
January


2018
December
November
September
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
February
January


2016
December
November
September
June
May
April
March


2015
December
November
October
August


All Episodes
Archives
Now displaying: October, 2022
Oct 19, 2022

«I would only urge that in considering these deep issues of educability we keep our perspective broad and remember that the human race has a biological past from which we can read lessons for the culture of the present. We cannot adapt to everything, and in designing a way to the future we would do well to examine again what we are and what our limits are. Such a course does not mean opposition to change but, rather, using man's natural modes of adapting to render change both as intelligent and as stable as possible.»

Jerome Bruner, 1972

 

“In order to decide whether we want to modify some feature of a system, it is helpful to consider why the system has that feature in the first place.”

Nick Bostrom et al, 2021

 

“Knowing how genetic and cultural evolution over millennia shaped us helps explain today's human predicament, how hard that predicament is to deal with, and underlines how abnormal human life is in the twenty-first century. [...] We believe it is only by examining what is known of physically modern Homo sapiens’ entire 300,000-year history, including the ways in which human psychology has been shaped by both genetic and cultural evolution and their interactions, that the current threats to humanity can be understood and possibly averted.”

Erlich et al 2022

Hvor skal vi starte? Skal vi forbedre mennesket ytterligere, gjennom teknologiske fremskritt, eller er vi så feiljusterte at vi først må forsøke å finne tilbake til tilstander vi er mer tilpasset? Hvis mange aspekter ved det moderne liv gjør oss syke og triste, skal vi finne løsningen i teknologisk fremskritt eller i vår evolusjonære fortid? 

Spørsmålet er selvsagt ikke så svart-hvitt, og vi gjør sikkert lurt i å se i begge retninger. Men vi må forsøke å se styrker og svakheter i begge perspektiver. Spoiler: Vi har en følelse av at det evolusjonære perspektivet er undervurdert og ofte misforstått. Vi finner ingen svar om vi bare spør «hva er naturlig?», men vi har mye å hente i å forstå hva slags miljøer og situasjoner vi har utviklet oss i. 

I episoden diskuterer vi hovedsakelig to artikler, Nick Bostrom, Anders Sandberg og Matthew van der Merwes «The Ecolutionary Optimality Challenge» og Paul og Anne Erlichs «Returning to “Normal”? Evolutionary Roots of the Human Prospect», som begge to diskuterer filosofiske og biologiske aspekter ved disse spørsmålene.  

Kilder:

  • Berg, Bolsø og Hellstrand, “Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene”, Tidsskrift for kjønnsforskning, årgang 44, nr. 4-2020, s. 285–298
  • Nick Bostrom, Anders Sandberg, and Matthew van der Merwe, (2021), “The Evolutionary Optimality Challenge”, in Handbook of Bioethical Decisions, eds. Erick Valdés & Juan Alberto Lecaros (Springer, forthcoming), https://nickbostrom.com/evolutionary-optimality.pdf
  • Braanen Sterri, “Revolusjon over evolusjon”, Samtiden, nr.4-2017 https://akselsterri.no/2018/09/30/revolusjon-over-evolusjon/#more-487
  • Bruner, Jerome, (1972), "Nature and uses of immaturity", American Psychologist, 27(8), ss.687–708
  • Paul R Ehrlich, Daniel T Blumstein, The Great Mismatch, BioScience, Volume 68, Issue 11, November 2018, Pages 844–846, https://doi.org/10.1093/biosci/biy110
  • Paul R Ehrlich, Anne H Ehrlich, Returning to “Normal”? Evolutionary Roots of the Human Prospect, BioScience, Volume 72, Issue 8, August 2022, Pages 778–788, https://doi.org/10.1093/biosci/biac044

 

Tidligere episoder om disse tema:

 

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info. 

---------------------------- 

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss. 

Både Lars og Pål skriver nå på hver sin blogg, med litt varierende regelmessighet. Du finner dem på disse nettsidene:

https://paljabekk.com/

https://larssandaker.blogspot.com/

Alt godt, hilsen Lars og Pål

Oct 7, 2022

Kan vi få en samtale om skolen som samtidig er både kritisk og konstruktiv, både systemkritisk og pragmatisk? Vi er jo nødt til å ta utgangspunkt i den skolen vi allerede har, som tross alt fungerer bra på mange måter. Likevel, vi må samtidig kunne spørre oss hva vi gjør feil og hvordan fremtidens skole kan bli bedre, tenke større linjer. Kan vi ta inn over oss kritikk av vår praksis uten å gå i forsvarsmodus, uten å bli personlig fornærmet? Og hva skal egentlig til for at vi skal lytte til kritikerne? 

I denne samtalen, som ble spilt inn i sommer, snakker Lars med Simen Spurkland, mangeårig lærer i ungdomsskolen, nå i barneskolen, og med mye erfaring fra den offentlige samtalen om skole. Han skrev i mange år blogg om skole, og i 2020 utga han boken Notatet. Fra flau til profesjonell lærer (Fagbokforlaget). Vi snakker om Simens erfaringer som lærer, praktiske råd, frustrasjon over tungrodde systemer, og hvordan vi kan få en bedre samtale om alle disse tema. 

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info. 

---------------------------- 

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss. 

Både Lars og Pål skriver nå på hver sin blogg, med litt varierende regelmessighet. Du finner dem på disse nettsidene:

https://paljabekk.com/

https://larssandaker.blogspot.com/

 

Alt godt, hilsen Lars og Pål

1