Info

Lars og Pål

En podcast om nysgjerrighet
RSS Feed
Lars og Pål
2024
June
May
April
March
February
January


2023
December
November
October
September
August
July
May
April
March
February
January


2022
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2021
December
October
September
August
July
June
May
April
March
February


2020
December
November
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
April
March
February
January


2018
December
November
September
June
May
April
March
February


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
February
January


2016
December
November
September
June
May
April
March


2015
December
November
October
August


All Episodes
Archives
Now displaying: July, 2019
Jul 12, 2019

Tema for episoden er skolens læreplaner og deres historie, og vi har snakket med Kirsten Sivesind som er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, og har nettopp dette som forskningsfelt.

Vi går gjennom de store linjene i læreplanenes historie, og nevner feks normalplanene fra 1890 og 1939, M73 og M87, før vi snakker litt mer inngående rundt arbeidet med R97 og LK06 Kunnskapsløftet. Hva slags rolle har internasjonale tester, utredninger og visse politikeres syn spilt i utdanningspolitikken? Som Kirsten forklarer i episoden, selv om vi nå ser en innsnevring i antallet læringsmål så blir skoletilsyn en stadig mer detaljstyrt aktivitet, noe som bare betyr en forskyvning av kontrollen som utøves over praksis i skolen.

Vi vil påstå at dette er sentrale poenger å ha med i den videre debatten om skolen, og det er interessant og relevant for langt flere enn det fåtall mennesker som kanskje synes læreplaner i seg selv er interessante. Læreplaner er egentlig ganske unike politiske dokumenter, hvor man har en sjeldent tydelig sameksistens mellom idealer og virkelighet. Måten politikere, byråkrater og skolefolk velger å formulere denne spenningen på, og de ordene man bruker, sier mye om nåtidens politiske kultur, hvilke verdier som tas for gitt, hvilke spørsmål og problemer som er relevante, og hvilke som ikke er det.

Du finner referanser til Kirstens artikler og publikasjoner (mange av dem er bak en betalingsmur, men det finnes noen som er enkelt tilgjengelige for nedlasting) på hennes side på UiOs nettsider: https://www.uv.uio.no/iped/personer/vit/kirstesi/index.html

Omtrent på samme tid som jeg hold på å gjøre klar denne episoden så hørte jeg på en annen norsk skolepodkast, Lektor Lomsdalens innfall, et intervju med Svein Sjøberg (episode nr 43), hvor han hadde mye interessant å si om historien til fagdidaktikken, og tester som PISA og TIMSS, særlig hvordan oversettelse av slike tester har mye å si for resultatene.

Du finner episode feks her: http://lektorlomsdalen.no/2017/08/ll-43-svein-sjoberg-pisa-testing-skolen-laererutdanning/

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info.

----------------------------

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss.

Alt godt, hilsen Lars og Pål

Jul 6, 2019

I denne episoden snakker Lars med samfunnsøkonom Roman Linneberg Eliassen om hans nye bok Hva er penger (Universitetsforlaget 2019). Tema som vi kommer innom er pengesystemer, pengepolitikk og økonomifaget, inflasjon, gjeld, styringsrenta, privat og offentlig gjeld, arv, Airbnb og boligpriser, rettferdig fordeling, og mye mer.

Vi snakker også litt om hans forrige bok Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten (Manifest forlag 2016), hvor han kritiserer ortodoksi og ensretting innenfor økonomifaget, og om hva slags reaksjoner har han fått på bøkene sine, og diskuterer hvordan debatter i offentligheten foregår.

----------------------------

Logoen vår er laget av Sveinung Sudbø, se hans arbeider på originalkopi.com

Musikken er av Arne Kjelsrud Mathisen, se facebooksiden Nygrenda Vev og Dur for mer info.

----------------------------

Takk for at du hører på. Ta kontakt med oss på vår facebookside eller på larsogpaal@gmail.com

Det finnes ingen bedre måte å få spredt podkasten vår til flere enn via dere lyttere, så takk om du deler eller forteller andre om oss.

Alt godt, hilsen Lars og Pål

1